Meer informatie motorrijles theorie

Om aan het theorie-examen deel te kunnen nemen moet je minimaal 17 jaar zijn.

Voordat je praktijkexamen voor de motor (categorie A) kunt doen, moet je geslaagd zijn voor het theorie-examen motor. Ook als je het rijbewijs voor de personenauto (categorie B) al hebt.

Via de site van het CBR (www.cbr.nl) kun je het theorie-examen aanvragen. Je kunt kiezen voor een regulier theorie-examen, theorie-examen extra tijd of individueel begeleid theorie-examen. Na het invullen van je persoonlijke gegevens moet je ook direct betalen. Jouw theorie-examen is dan gereserveerd. Deze aanvraag kan Cees ook voor je verzorgen.

Voordat Rijschool Cees Verhoeven het theorie-examen bij het CBR kan aanvragen moet jij daar eerst toestemming voor geven. Dat doe je met een machtiging. Het machtigen doe je op mijn.cbr.nl met je DigiD (digitale handtekening). Zonder jouw machtiging kan Cees geen theorie-examen aanvragen bij het CBR.

Let op: dit kan niet meer geannuleerd worden!

Bij het theorie-examen dien je een geldig legitimatiebewijs en je reserveringsnummer mee te nemen.

Het theorie-examen voor de motor duurt ongeveer dertig minuten. Zorg dat je tijdig voor aanvang van het examen aanwezig bent.

Het examen bestaat uit vijftig vragen: ja/nee-vragen, meerkeuzevragen en vragen waar je zelf een getal in moet vullen. Het theorie-examen toetst niet alleen je kennis van de verkeersregels. Ook verkeersinzicht, verantwoord rijgedrag, milieu en voertuigtechniek komen aan bod.

Je bent geslaagd als je minimaal vierenveertig vragen goed hebt beantwoord.

De uitslag krijg je vrijwel direct na het examen te zien op je scherm. Geslaagd? Je uitslag voldoende is anderhalf jaar geldig. Na afloop kan je de fout beantwoorde vragen kort bekijken.

Als je niet slaagt krijg je, via het door je opgegeven e-mail adres, het uitslagformulier waarop per examenonderwerp staat vermeld hoeveel vragen je fout, te laat of niet hebt beantwoord. Na ontvangst van deze mail kan je een nieuw theorie examen plannen.