Meer informatie autorijles theorie

Om aan het theorie-examen deel te kunnen nemen moet je minimaal 16 jaar zijn.

Via de site van het CBR (mijn.cbr.nl) kun je het theorie-examen met je DigiD reserveren. Je kunt kiezen voor een regulier theorie-examen, theorie-examen extra tijd of individueel begeleid theorie-examen. Deze reservering kan Cees ook voor je verzorgen.

Voordat Rijschool Cees Verhoeven het theorie-examen bij het CBR kan reserveren moet jij daar eerst toestemming voor geven. Dat doe je met een machtiging. Het machtigen doe je op mijn.cbr.nl met je DigiD. Zonder jouw machtiging kan Cees geen theorie-examen aanvragen bij het CBR.

Let op: het examen kan niet meer geannuleerd worden!

Bij het theorie-examen dien je een geldig identiteitsbewijs mee te nemen.

Het theorie-examen voor de auto duurt ongeveer 30 minuten. Je gaat examen doen in je eigen unit op een touch-screen. Zorg dat je tijdig voor aanvang van het examen aanwezig bent.

Het examen bestaat uit 3 onderdelen:

  • 25 vragen over gevaarherkenning
  • 30 vragen over regelgeving
  • 10 inzichtvragen.

Het examen bestaat uit ja/nee vragen, meerkeuze vragen, vragen waar je zelf een getal in moet vullen en vragen over hoe je zou handelen in een bepaalde verkeerssituatie (bij gevaarherkenning).

Je bent geslaagd als:

  • je 13 vragen goed hebt beantwoord (van de 25) van het onderdeel gevaarherkenning;
  • je 35 vragen goed hebt beantwoord (van de 40) van de onderdelen verkeersregels en verkeersinzicht.

De uitslag krijg je vrijwel direct na het examen te zien op je scherm. Geslaagd? Je uitslag voldoende is anderhalf jaar geldig. Na afloop kan je de fout beantwoorde vragen kort bekijken. Het uitslagformulier krijg je via het door je opgegeven e-mail adres. Als je niet slaagt kan je na ontvangst van deze mail een nieuw theorie examen plannen.