Meer informatie autorijles praktijk

Voordat Cees de tussentijdse toets of het praktijkexamen bij het CBR kan reserveren moet jij daar eerst toestemming voor geven. Dat doe je met een machtiging. Het machtigen doe je op mijn.cbr.nl met je DigiD. Zonder jouw machtiging kan Cees geen tussentijdse toets of praktijkexamen reserveren bij het CBR.

Ook de Eigen Verklaring (Gezondheidsverklaring) dien je zelf bij het CBR in te vullen. Het CBR stelt je een aantal vragen over gezondheid. Dat wil zeggen: ben je geestelijk en lichamelijk in staat om veilig auto te kunnen rijden. Dit is belangrijk voor de verkeersveiligheid.

Na ongeveer driekwart van de rij-opleiding gevolgd te hebben is er een mogelijkheid om een tussentijdse toets af te leggen, dit is een proefexamen. Een examinator van het CBR beoordeelt hoe het met jouw rijvaardigheid is gesteld.

Als de examendatum bekend is van het echte praktijkexamen dan ontvang je van de reserveringsbevestiging en het zelfreflectieformulier.

Bij het praktijkexamen dien je de volgende documenten mee te nemen:

  • geldig identiteitsbewijs
  • reserveringsbevestiging
  • zelfreflectieformulier
  • eventueel adviesformulier tussentijdse toets

Direct na afloop van het examen ontvang je de uitslag. Geslaagd? Jouw gegevens worden elektronisch verzonden naar het Centraal Rijbewijzen Register. Als je naar de gemeente gaat om je rijbewijs aan te vragen, raadpleegt de gemeente dit register en kunnen zij zien dat jij geslaagd bent.

Vergeet niet bij de aanvraag van je rijbewijs een recente pasfoto en een geldig identiteitsbewijs mee te nemen. Niet geslaagd? Daar gaan we niet van uit, maar mocht je onverhoopt niet slagen voor je examen dan worden jouw gegevens elektronisch verzonden naar onze rijschool. Op dit uitslagformulier staan de onderdelen die onvoldoende zijn. Deze worden dan met de instructeur besproken zodat hij daar aandacht aan kan besteden tijdens de rijlessen.